Inženiertehnisko komunikāciju izbūve

Inženiertehnisko komunikāciju izbūve:

Veicam ārējo un iekšējo tīklu izbūvi – kanalizācija, ūdenapgāde, ventilācija, apkure, elektroinstalācija, vājstrāvas.