Dabas tūrisma infrastruktūras izbūve Ziemeļkurzemes reģionā

Projekta apraksts:

Pēc Dabas aizsardzības pārvaldes pasūtījuma tika veikta „Dabas tūrisma infrastruktūras izbūve Ziemeļkurzemes reģionā”, kas ietver Dabas taku izveidi, labiekārtošanu, stāvlaukuma izveidi, koka torņu būvniecību, koka elementu uzstādīšanu. 

Atpakaļ

Pasūtītājs:
Dabas aizsardzības pārvalde

Apjoms:
305 870 EUR

Realizācijas laiks:
2012. - 2013.

Atpakaļ