Elejas muižas parka labiekartošana.

Projekta apraksts:

Elejas muižas parka  labiekārtošana, veicot bruģakmens  un grants seguma celiņu izbūvi vairāk kā 5000 kvadrātmetru platībā, apzaļumošanas un zāliena izbūves darbus. Veikta arī elektrotīklu pievadu izbūve, gājēju tiltiņa un skulptūras izbūve, kā arī dažādu mazo arhitektūras formu uzstādīšana. 

Objekts ir arī Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis - Elejas muižas apbūve . 

Atpakaļ

Pasūtītājs:
Jelgavas novada pašvaldība

Apjoms:

Realizācijas laiks:
2018.

Atpakaļ