Informācijas zīmju uzstādīšana Apes un Alūksnes novados

Projekta apraksts:

Laika posmā no maija līdz oktobrim Alūksnes un Apes novadā izgatavojām un uzstādījām vairākus informatīvos elementus. Darbi veikti ERAF projekta “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai” ietvaros.

Lai labāk orientētos dabā, kopā maketēti, izgatavoti un uzstādīti šādi elementi:

  • 170 virziena norādes;
  • 105 robežzīmes un velomaršrutu zīmes;
  • 18 katedras informācijas stendi;
  • 57 informācijas stendi.

Atpakaļ

Pasūtītājs:
Alūksnes novada pašvaldība un Apes novada dome

Apjoms:

Realizācijas laiks:
2018. - 2018.

Atpakaļ